Uslovi korišćenja

 • Uslovi korišćenja

  Dobrodošli na web stranicu" Rakia & Co" (u daljem tekstu: Veb-sajt) koji je u vlasništvu Lena Nešić Preduzetnik, trgovina na malo hrane, pića i duvana Golomeja, Beograd, Ul. Terazije, 42 MB 61454845, PIB 106330470 (u daljem tekstu: Golomeja).

  Molimo Vas da pročitate sledeće uslove korišćenja, gde su definisana pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca. Naručivanjem poklona i naših proizvoda putem Veb-sajta i potvrđivanjem Vaše narudžbine, saglasni ste da prihvatate pravila korišćenja, naručivanja, plaćanja, isporuke, reklamacije i ostalih usluga. Iz navedenih razloga, preporučujemo da pogledate i pročitate uslove korišćenja pre upotrebe Veb-sajta.

   

  Odricanje od odgovornosti 

  Sadržaji na Veb-sajtu potiču iz različitih izvora i iz tih razloga oni mogu sadržati tehničke nepreciznosti ili štamparske greške. Golomeja ulaže napore da podaci na Veb-sajtu budu tačni i precizni ali ne garantuje za njihovu tačnost. Golomeja ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakve greške ili nepravilnosti na Veb-sajtu.

  Golomeja ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treća lica pretrpe pristupom i pretragom Veb-sajta. golomeja se ni u kom slučaju neće smatrati odgovorim za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi zbog nemogućnosti da se izvrši bilo koja usluga koju nudi Veb-sajt ili nemogućnosti da primi bilo koje informacije.

  Golomeja može prekinuti u svakom trenutku pristup Veb-sajtu zbog njegovog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga i iz navedenih razloga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju pretrpi korisnik, a koja je nastala zbog prekida pružanja usluga na Veb-sajtu. Golomeja takođe može zabraniti pristup korisniku ako oceni da ja način njegovog korišćenja Vab-sajta suprotan ovim odredbama, važećim zakonima ili se njegovim postupanjem povređuju bilo koja prava Golomeje ili trećih lica.

  Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja Veb-sajta isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost. Korisnicima Veb-sajta strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera,spidera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvih hakerskih napada u cilju onesposobljavanja sajta.

  Ove odredbe ni na koji način ne isključuju prava korisnika koja su utvrđena zakonom.

   

  Lični podaci

  Golomeja postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) o čemu se možete detaljnije informisati na linku – Privatnost Podataka koji se nalazi na Vebsajtu.

   

  Zasnivanje korisničkog odnosa

  Korisnik Veb-sajta može postati svako zaintresovano poslovno sposobno fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik. Korisnik se predstavlja Internet servisu svojom potvrđenom (verifikovanom) adresom elektronske pošte. Korisnik se obavezuje da u slučaju promene podataka značajnih za identifikaciju odnosno izvršenje usluga, o istom bez odlaganja obavesti Interenet servis. Stupanje u korisnički odnos smatra se od momenta davanja saglasnosti na navedene uslova. Korisnički odnos se zaključuje na neodređeno vreme.

   

  Kupovina proizvoda

  Prezentacija naše robe na Veb-sajtu predstavlja poziv da uputitre ponudu za kupovinu robe u formi narudžbenice. Pritiskom na  dugme "kupi proizvode" na zadnjem koraku postupka naručivanja Vi ste izdali nalog za kupovinu, a  po telefonskoj potvrdi porudžbenice obavezani ste da izvršite plaćanje.

   

  Ugovorna strana:

  Lena Nešić Preduzetnik, trgovina na malo hrane, pića i duvana Golomeja,

  Beograd, Ul. Terazije 42
  MB 61454845
  PIB 106330470

  Tel: +381 (0)11 2643 158
  Fax: +381 (0)11 2643 158
  e-mail: giftshop1@rakiabar.com

   

  Golomeja je dužna da u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora izvrši isporuku robe, osim ako nije nešto drugo ugovoreno.

  Kupovina i prihvatanje pošiljke sa alkoholnim pićima, kao što su rakija, vino i ostali alkoholni proizvodi, je zakonom zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.Potpis i dokaz o godinama je potreban prilikom isporuke.

   

  Način plaćanja

  Plaćanje možete izvršiti  pouzećem i uplatom na žiro račun. Više o navedenom pogledajte na linku: Načini Plaćanja koji se nalazi na Veb-sajtu.

   

  Načini isporuke i dodatni troškovi

  Da bi ste se informisali o načinima isporuke i njihovim troškovima pogledajte link: Načini isporuke koji se nalazi na Veb-sajtu.

   

  Zakonska odgovornost zbog nesaobraznosti robe ugovoru

  Obaveštavamo potrošače da je saglasno Zakonu o zaštiti potrošača Golomeja odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru.

   

  Način izjavljivanja reklamacija, mesto prijema reklamacija i način postupanja po primljenim reklamacijama.

  Svi proizvodi odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna oštećenja.

   

  Reklamaciju izjavljujete povraćajem robe sa računom, po mogućstvu u originalnom pakovanju na adresu:

  Terazije 42, 11000 Beograd ili telefonom na +381 (0)11 2643 158

  Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pisanu potvrdu ili ćemo Vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

  Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema reklamacije.

  Dužni smo da postupimo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko smo dobili Vašu prethodnu saglasnost.

   

  Pravo na odustanak od ugovora

  Potrošač nema pravo do odustane od ugovora o kupovini robe kojim je kupio robu putem Veb-sajta u skladu sa članom 37. Zakona.

   

  HVALA VAM NA UKAZANOM POVERENJU!